Home Zdroje Novinky

NQA Získala Akreditaci UKAS ISO 27701

25 dubna 2022
Akreditaci UKAS pro ISO 27701 jsme získali 4. března 2022, po úspěšném zakončení velice přísného auditu.

ISO 27701:2019 rozšiřuje ochranu osobních údajů ISO 27001. Tento standard, určený pro bezpečnost informací, poskytuje pokyny pro organizace, které chtějí zavést systémy na podporu souladu s GDPR a dalšími požadavky na ochranu osobních údajů. ISO 27701, zkráceně PIMS (Privacy Information Management System) nastiňuje rámec pro správce osobních údajů (PII) a zpracovatele PII pro správu soukromých dat. Systémy pro správu osobních informací jsou někdy označovány jako systémy pro správu soukromých informací.
 
Norma pomáhá organizacím snižovat rizika ohrožující jejich právo na soukromí včetně samotného vylepšení stávajícího systému řízení bezpečnosti informací a je skvělým způsobem, jak zákazníkům, externím zainteresovaným stranám a interním zainteresovaným stranám ukázat, že jsou zavedeny účinné systémy na podporu souladu s GDPR a dalšími souvisejícími právními předpisy na ochranu soukromí.
 
K získání akreditace se vyjádřil Tim Pinnell, Information Assurance Manager NQA: „Proces akreditace je přísný. Není jen o tom, že je auditor při akci kontrolován UKAS. Auditován je také vlastní interní systém řízení NQA. Jedná se o doplněk k pravidelným externím auditům NQA, takže je to nejlepší způsob, jak mít nezávislé ověření našich procesů a našich auditorů. Mít akreditační značku UKAS dává našim zákazníkům jistotu, že NQA splňuje všechny požadované standardy pro audit systému správy osobních údajů.“
 
Organizace, které mají zájem získat certifikaci podle ISO 27701, aby vyhověli GDPR, budou muset mít buď stávající certifikaci ISO 27001, nebo implementovat ISO 27001 společně s ISO 27701. Zkráceně řečeno, ISO 27701 je přirozeným rozšířením požadavků a pokynů stanovených v ISO 27001.

Nástroje, které Vám mohou pomoci:

  • Chcete-li si zakoupit svou kopii normy, navštivte webovou stránku ISO zde

  • Zarezervujte si místo na kurzu Úvod a implementace ISO 27701 zde

  • Podívejte se na video s tipy k implementaci ISO 27701 zde.

  • Zde najdete našeho rychlého průvodce ISO 27701.

Máte-li zájem se dozvědět více o možnosti získání certifikace dle ISO 27701, kontaktujte naši kancelář na tel.: +420 603 539 628 nebo na e-mail info@nqa.cz.