Глобален сертифициращ орган | NQA

ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ

  • Насоки към клиента за преход
  • ISO 9001:2015 (Качество – нова версия)
  • ISO 14001:2015 (Околна среда – нова версия)
  • ISO 45001 (Здраве и безопасност – нова версия)
  • ISO 27001 (Информационна сигурност)
  • Трансфер към NQA
научете повече

последни новини

09 март 2017 Новите отговорности на NQA България [...]
21 февруари 2017 Подгответе се за прехода от OHSAS 18001 към ISO 45001 [...]
19 януари 2017 NQA България получи престижна награда и признание [...]