Глобален сертифициращ орган | NQA

ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ

  • Насоки към клиента за преход
  • ISO 9001:2015 (Качество – нова версия)
  • ISO 14001:2015 (Околна среда – нова версия)
  • ISO 45001 (Здраве и безопасност – нова версия)
  • ISO 27001 (Информационна сигурност)
  • Трансфер към NQA
научете повече

последни новини

13 юли 2018 ISO 50001:2018 [...]
03 юли 2018 NQA получи UKAS акредитация за ISO 45001:2018 [...]
26 юни 2018 ISO 22000:2018 е публикуван! [...]