Глобален сертифициращ орган | NQA

ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ

  • Насоки към клиента за преход
  • ISO 9001:2015 (Качество – нова версия)
  • ISO 14001:2015 (Околна среда – нова версия)
  • ISO 45001 (Здраве и безопасност – нова версия)
  • ISO 27001 (Информационна сигурност)
  • Трансфер към NQA
научете повече

последни новини

01 ноември 2017 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДИТИТЕ ПО ISO 9001 И ISO 14001 [...]
08 август 2017 Стандарт за преминаване на гласуване по ISO 45001 [...]
09 март 2017 Новите отговорности на NQA България [...]