НЕ СПИРАЙ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАШ

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас на +359 884 517 090

NQA С ЕДИН ПОГЛЕД

Дългогодишен опит

С редица мултинационални корпорации и компании от малкия и среден бизнес NQA има сертифицирани над 43 000 организации по различни ISO стандарти за изминалите 25 години.

Дългогодишно партньорство

Винаги се стремим да помагаме на нашите клиенти да постигнат трайно подобрение.

Оперативни държави

Да сме близо до нашите клиенти и да предлагаме една наистина глобална услуга.

Издадени сертификати

За разнородни организации по целия свят.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

  1. Стъпка 1

    Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

  2. Стъпка 2

    Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу). Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

  3. Стъпка 3

    Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090