Глобален сертифициращ орган | NQA

ПОПУЛЯРНИ СТАНДАРТИ

  • Насоки към клиента за преход
  • ISO 9001:2015 (Качество – нова версия)
  • ISO 14001:2015 (Околна среда – нова версия)
  • ISO 45001 (Здраве и безопасност – нова версия)
  • ISO 27001 (Информационна сигурност)
  • Трансфер към NQA
научете повече

последни новини

26 юни 2018 ISO 22000:2018 е публикуван! [...]
08 юни 2018 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА 2018 [...]
12 март 2018 ISO 45001 - най-накрая е тук! [...]