NQA КАЗУСИ | NQA

Помагаме на хиляди организации от различни сектори, с цел подобряване на системите за управление и ефективността на бизнеса чрез сертифициране.

Реални резултати от реални клиенти:

  • Costa успешно редуцира въглеродните си емисии с 32%
  • Зоопаркът в Единбург рекултивира 240 тона земна маса
  • Royal Mint редуцира разходите си за електроенергия от 3.7 милиона паунда с 6%
  • Glenmorangie повиши нивата си на рециклиране с 80%

Ако сте вдъхновени от представените казуси, моля свържете се с нас за да разберете как можем да Ви бъдем полезни.

EКA И ISO 27001 EКA И ISO 27001

Европейската Космическа Агенция (EКA) е сертифицирана по ISO 27001 за информационна сигурност.

Costa COSTA И ISO 50001

Costa е сертифициран по ISO 50001 за внедрената си система за енергийна безопасност.

JAGUAR LAND ROVER И OHSAS 18001 JAGUAR LAND ROVER И OHSAS 18001

Компанията Jaguar Land Rover е сертифицирана по OHSAS 18001 за управление на безопасни и здравословни условия на труд.

GLENMORANGIE И ISO 14001 GLENMORANGIE И ISO 14001

Glenmorangie е сертифициран по ISO 14001 за внедрената си система за опазване на околната среда.