Costa Case Study | NQA
Costa

COSTA Е СЪС ЗАОСТРЕНО ВНИМАНИE

COSTA е наясно, че за да бъде лидер в индустрията, трябва да бъде начело в играта. Те се свързаха с нас, за да им помогнем да изпълнят енергийните си цели и да осигурим сертификация спрямо ISO 50001. Не само, че те са една от първите компании в хранително вкусовата промишленост, която постига такива високи стандарти и завидни резултати, но енергийното потребление при процесите беше намалено с 16%. Редуцираните разходи за електроенергия дадоха възможност на компанията успешно да разшири производствения си цикъл, без създаване на нова площадка. Това наричаме рационален възход. 

Докато мотивацията на COSTA беше да се редуцира потреблението на електроенергия, допълнителните ползи от процеса се изразяват в разширяване на производствения цикъл и повишаване на продукцията. 


БИЗНЕС ПОЛЗИ

Въпреки че в момента не съществува законодателство, което изисква компаниите да демонстрират своите процеси за управление на енергията, броят на компаниите, които избират да преминат процес на сертификация се увеличава – но защо?
 
COSTA, най-голямата кафе верига и подразделение на Whitbread се превърна в първия клиент на NQA в хранително-вкусовата промишленост, който премина сертификация по ISO 50001, международния стандарт за системи за управление на енергията.
 

ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ

Докато първоначалната мотивация беше да се редуцира използването на електроенергия, допълнителните ползи от процеса се изразяват в разширяване на производствения цикъл и повишаване на продукцията. Бен Брейкс, Мениджър околна среда на Whitbread настояваше фокусът да падне върху един от най-енергийно интензивните обекти: цехът за изпичане на кафените зърна, ситуиран в Ламбет, Лондон, където редуцирането на електроенергията се оказа ключово. 

При анализиране на текущите операции стана ясно, че поради ограниченото количество на електричество, достъпно на площадката, евентуално разширение би било възможно единствено ако компанията успее да създаде допълнителен капацитет.
 

ЕНЕРГИЕН ОДИТ

"Разгледахме всяка част от оборудването, как и кога е била използвана в производствения процес. Анализирахме всичко, от пекарните за кафени зърна и опаковъчното оборудване до чайника в стаята на персонала", спомня си г-н Брейкс. 

“Помогна ни да идентифицираме къде е необходим по-сериозен контрол на оборудването и ни позволи да открием пикът на електропотребление. Анализът на практиките при ползване на площадката ни даде възможността да приложим методи за пестене на енергия във всички наши работни практики, включително често пренебрегвани ситуации (например, електрическите печки вече не се оставят включени ако прозорците в помещението са отворени). След това се фокусирахме върху начините на използване на техниката в процеса на изпичане на кафените зърна.”
 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ

В резултат на това някои процеси бяха променени, като забавяне включването на опаковъчния процес, докато процесът на изпичане на кафените зърна не приключи. Честата практика преди е била опаковъчното оборудване да бъде включено по време на целия 12 часов експлоатационен период. Подобни мерки вероятно изглеждат незначителни с просто око, но този анализ може да бъде направен само след изчислението, че непроизводственото време ще бъде загуба като резултат от ненавременното включване на техниката. 

Когато се групират с по-ефикасно оборудване и промяна на програмите, подобни мерки позволяват редуцирането на енергийната консумация с 16%. Промените означават, че фирмата е успяла да реализира основната си цел – да генерира достатъчно допълнителен капацитет, за да инсталира втора пекарна. 

Коментирайки въздействието на енергийната ефективност в организацията, г-н Брейкс добавя:

“Като редуцирахме нивата на потребление на енергия, увеличихме продукцията, без изграждането на нов обект. Пестенето на енергия се превърна в част от ежедневната практика.”

 

ПРОМЯНА В КУЛТУРАТА

“Решението за преминаване процес на сертификация несъмнено ни даде платформа, която да представим на персонала по следния начин: “Ние сме една от първите компании, които успешно внедряват този стандарт, горди сме от този факт, Вие също трябва да бъдете.” Това ни дава нещо повече и отвъд ежедневните “изключи след употреба” кампании, като ни позволи действително да въвлечем хората с обикновени домакински проблеми, което показва голяма разлика.” 

“Служителите на COSTA са горди с това, че чрез разботата си съответстват на стандарта. Всичко бе прието положително по време на екипни срещи и в процеса на вътрешна комуникация с Whitbread.”
 

ПРАВИЛНИЯТ ПАРТНЬОР

Когато става въпрос за избор на сертификационен орган, с когото да си партнира, г-н Брейкс обяснява:

“Още от началото на съвместната ни работа, ние бяхме пределно ясни, относно това, което искаме да постигнем, а NQA от своя страна направи всичко необходимо, за да спомогне реализацията на нашите цели и утвърждаването на ценностите ни. След дълги дискусии бяхме уверени, че можем да работим заедно, за да постигнем всичко, което сме си поставили като цел. Някои от членове на екипа на Whitbread вече бяха наясно със сертификационния процес, но често хората се притесняват от думата “одит”, особено ако нямат опит в дадения процес. NQA максимално улесни цялостното протичане на процесите, както и направи главната си цел достъпна за служителите, които нямаха опит в процеса на одитиране.”

Виждайки ползите от внедряването и поддържането на ISO 50001 в  CОSTA, Whitbread възнамерява да приложи стандарта в компанията като цяло. 

ГОВОРЕТЕ С НЯКОГО ДНЕС!

или ни се обадете на телефон
+359 2 437 374 2
за техническа помощ или съвет.