NQA Новини | NQA

centre-mtsp-(1).jpg
МТСП с трета ресертификация на Системата за управление на качеството


https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=952&lang=