ISO 50001:2018

23 август 2018

Много важна информация за тези организации, които притежават ISO 50001: 2011 сертификат за управление на енергията или искат да преминат процес на сертифициране в близко бъдеще. Моля, имайте предвид, че ISO 50001:2018 се очаква да бъде публикуван през август. В момента UKAS финализира своя подход към прехода.

Това е рамка, която определя систематичен подход за подобряване на енергийните характеристики в дадена организация. Има няколко промени, направени спрямо версията от 2011 г., за да приведе стандарта в съответствие с нуждите и промените в днешната бизнес среда.

Основната промяна е адаптирането на стандарта, за да се приведе в съответствие с Annex SL "структурата на високо ниво", както вече се вижда във версиите на ISO 14001, ISO 9001 и новоиздадения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд ISO 45001.

Други промени включват нормализиране на показателите за екологични индикатори и свързаните с тях енергийни изходни линии, изясняване на изискванията на плана за събиране на енергийни данни и общата цел да се гарантира, че ключовите концепции, свързани с енергийната ефективност, са ясни и достъпни за малки и средни предприятия.

ISO 50001 позволява на структурата да работи за подобряване на енергийното управление. Организацията, която е сертифицирана по този стандарт, ще приеме следния подход:

  • Създаване на фирмена политика за по-ефективно използване на енергията
  • Въвеждане на общи и конкретни цели за изпълнение на политиката за управление
  • Анализиране на данните за вземане на решения относно използването на енергия
  • Измерване на резултатите 
  • Преглед и непрекъснато усъвършенстване

Техническият комитет, отговарящ за изготвянето на стандарта, реши, че преходният период е три години от датата на публикуване на ревизирания стандарт. Всички сертификати по ISO 50001:2011 изтичат или стават невалидни в края на преходния период.

Екипът на NQA ще бъде на Ваше разположение за всякакви въпроси свръзани с прехода, като ще работи по подобие на преходните периоди на ISO 9001 и ISO 14001. Ще бъдат предоставени ръководства, обучения и допълнителна информация относно действителния преходен период.