Home

ЗА НАС

NQA  е част от  NTS, водещ независим доставчик на услуги, свързани със симулативни тествания на околната среда, инспекция и сертификация в САЩ. NTS обслужва широк спектър от индустрии, включително гражданското въздухоплаване, аерокосмическа индустрия, защита, ядрена енергия, телекомуникации, промишленост, електроника, медицина и автомобилна индустрия. 

Вижте повече на www.nts.com или гледайте корпоративното видео на NTS.

НАШИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме акредитирана сертификация, обучение и поддържащи услуги, за да спомогнем подобряването на процесите, производителността, както и предлаганите от Вас продукти и услуги. До момента имаме издадени над 35 000 сертификата на клиенти в над 70 страни.

Ние помагаме на различни организации за по-ефективни резултати по отношение на качеството, околната среда, енергетиката, устойчивото развитие и управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Нещо повече, ние правим всичко необходимо за да сме сигурни, че подобренията се надграждат година след година. 

Често, ние ще работим в тясно сътрудничество с консултанти, които могат да играят решаваща роля за подпомагане на изпълнението на тези системи за управление.

Ние сме специализирани в сертификация на системи за управление в следните сектори:

  • качество (включително автомобилна и аеро-космическа индустрия)
  • енергия и околна среда
  • здравословни и безопасни условия на труд
  • информационна сигурност

НАШИТЕ КЛИЕНТИ

Ние сме привилегировани да работим с различни организации, включително и малки фирми, благотворителни организации като Age UK, министерства като DECC (Отдел за енергетиката и изменението на климата) и световно известни марки като НАСА.
 
Вижте нашите казуси, за да разберете как чрез процесът на сертифициране спомагаме за подобряването на бизнеса. 

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ - NEVER STOP IMPROVING

Всеки бизнес може да бъде подобрен чрез последователност, постоянство и устойчивост. Ние от NQA вярваме в това и сме тук за да Ви помогнем да го постигнете.  
Нашите услуги за оценяване, сертифициране и обучение дават възможност на организациите за промяна, подобряване на системите за управление и постигане на бъдещи успехи.

КОЕ НИ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ?

За нас е изключително важно да помагаме на клиентите си с цел подобряване качеството на сътоветните продукти, процеси и служители, за да предоставят отлична удовлетвореност на клиента.

Нашият подход е прагматичен и подпомагащ, като същевременно отговаря на строги технически изисквания и интегритета на акредитираната сертификация.

Можете да очаквате:

  • Практически съвети. Ние Ви помагаме да разберете техническите изисквания и всички детайли около етапите на сертификационния процес

  • Фокус на подобряване. Ние не само ценяваме съответствието с избрания от Вас стандарт, ние се стремим да  идентифицираме  възможностите за подобрение на всеки одит

  • Комплексно обслужване. Ние предлагаме пълна гама от сетификационни услуги с глобално покритие, което Ви дава възможност да направите интегрирана серитификация за по-голяма ефективност

  • Различни начини на обучение. Он-лайн, външни и вътрешни курсове; Ние смятаме, че е важно, да се сдобиете с нови технически умения

  • Голяма стойност. Няма скрити такси, конкурентни цени и достъп до техническа поддръжка на световно ниво.

  • Актуални технически съвети. Нашата глобална мрежа от експерти участва в техническите комитети и писането на стандарти; ние ви помогаме да се справите с развитията и промените.

ВЛЕЗ ВЪВ ВРЪЗКА

Ако искате да получите съвети за всеки аспект на нашата услуга, моля свържете се с нас.