Home РЕСУРСИ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ

Каква е разликата между аспектите и въздействията? Какъв е организационният контекст? Намерете тези отговори и още ... Една от целите ни е да преведем езика на стандартите, системите и сертификацията, за да Ви помогнем да планирате, внедрите и оптимизирате системите си за управление.   По-добрите системи за управление спомагат за подобряване на цялостното организационно представяне, което води до по-голяма ефикасност, ефективност и намален риск.   Но откъде започваш, когато начинанието може да е като да научиш друг език?