Сертификационни системи за управление | NQA

Независимо дали се стремите да подобрите качеството, да управлявате риска или да намалите въздействията върху околната среда, има редица практически кодекси, стандарти и системи, които Ви помагат за постигнете подобрение.

Анекс SL

Анекс SL

Анекс SL е стандарт, който определя новата структура на високо ниво за всички ISO стандарти за системи за управление.

Повече
Околна среда

Управление на околната среда

Управлението на околната среда е доказан начин за подобряване на въздействието върху околната среда, енергийната ефективност и устойчивост.

Повече
Интегрираност

Интегрирани Системи за управление

Интегрирайки своите системите за управление, Вие намалявате дублирането и подобрявате ефективността си.

Повече
Качество

Управление на качеството

Управлението на качеството е доказан начин за подобряване на ефективността, процесите, продуктите и услугите.

Повече