Home

NQA ACADEMY

NQA Аcademy Ви предлага пълна гама от възможности за провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за управление.  

Използваме ISO стандатите като рамка за внедряване, подобряване и одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси. Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори.Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате системата за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Управление на качеството

  • NQA ISO 9001:2015 Курс за вътрешни одитори - 2 дни

Управление на безопаността на хранителните продукти

  • NQA FSSC 22000 ver. 4.1 - Курс за вътрешни одитори - 2 дни

Управление на безопаността на хранителните продукти

  • NQA ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори - 1 ден

Управление на здравето и безопасността при работа

  • NQA ISO 45001:2018 Преходен курс за вътрешни одитори - 1 ден

Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и ЗБР

  • NQA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 - Курс за вътрешни одитори - 2 дни

Управление на информационната сигурност

  • NQA ISO 27001:2017 - Курс за вътрешни одитори - 2 дни

Управление на енергията

  • NQA ISO 50001:2018 - Курс за вътрешни одитори - 2 дни


За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: academy@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90КОРПОРАТИВНИ ОБУЧЕНИЯ

NQA Academy предлага и вътрешно фирмени обучения, които са изцяло съобразени и адаптирани с обхвата, конкретните цели и политики, заложени в системата за управление на организацията. 

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090