Трансфер към NQA | NQA

Не всички сертифициращи организации са еднакви – в NQA ние вярваме, че нашите клиенти заслужават качество-цена и чудесна услуга. Това означава, че сертификационните одити ще помагат за подобряване във Вашата организация както и ще отговорят на изискванията на избрания от Вас стандарт.

Вижте повече информация за това, което ни прави различни, тук

ПОЛЗИ ОТ ТРАНСФЕРА

  • СПЕСТЯВАНЕ НА РАЗХОДИ – тук няма да има разходи по прехвърлянето/трансфера и текущите такси ще бъдат конкурентни без скрити разноски.

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ – един нов подход на оценка може да съживи Вашите одити и да идентифицира нови възможности за подобрение. 

  • ИНТЕГРИРАНА СЕРТИФИКАЦИЯ – комбиниране  на няколко сертификации е по-ефективно и ефикасно използва бюджета  и ресурсите.

  • Сертификация на много площадки – привеждане на отделно сертифицирани площадки под една сертификация ако е по-лесно управляемо и рентабилно.

ПРОЦЕСЪТ НА ТРАНСФЕР /ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Акредитирана сертификация може да се прехвърли без разходи и Вие можете да прехвърлите сертификации на независими или на интегрирани системи за управление за единични или за много площадки.
 
Този процес на прехвърляне има някои формалности, които  поддържат целостта на сертификацията по време на трансфера/ прехвърлянето. На нас ни трябва копие от Вашия нястоящ валиден сертификат за регистрация и последния доклад от одит/и за да започне процеса.

При успешно завършване на трансфера ние ще издадем NQA сертификат за регистрация със същата валидност като предишния Ваш сертификат.

ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА ЗА ТРАНСФЕР

Тук няма разходи за трансфериране/ прехвърляне на акредитирана сертификация към NQA – нашата оферта е да Ви запознае с разходите за поддържането на сертификацията и следващата ресертификация.
 
Обадете се на наш представител на +359 2 4373742 или попълни форма за контакт.

Кратко представяне на NQA:

  • над 30 години опит
  • издадени 36 000 сертификати
  • клиенти в 70 страни
  • най-големият сертифициращ орган за автомобилния IATF 16949 в Китай
  • първа получена UKAS акредитация за ISO 50001 –Управление на енергийната ефективност
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Нуждаете се от оферта?


Попълнете този кратък формуляр
и ние ще се свържем с Вас!

или ни се обадете:
+359 2 437 374 2