КАЧЕСТВО

ISO 9001

ISO 9001:2015 е международният стандарт за системи за управление на качеството.

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света, като над 1,1 милиона сертификати са издадени на организации в 178 държави.

ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. С прости думи тя осигурява основата за ефективни процеси и ефективни хора, с цел предоставяне на ефективен продукт или услуга след време.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Най-добри практики за сертифициране по ISO 9001

Ви помага

​Помага Ви с:
 • Постоянно удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни.
 • Осигурява основата за ефективни процеси
 • Ефективни хора да доставят ефективен продукт или услуга след време
 • Предварителна квалификация и заявки за оферта
 • Оперативна ефективност
 • Вътрешен одит
 • Управление на риска
 • Обучение и компетентност
 • Марка и репутация..

ISO 9001 ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА МЕН?

Всяка организация може да има ползва от прилагането на ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015, тъй като техните изисквания са основани на осем универсални принципа за управление:

 1. организация с фокус към клиените;
 2. лидерство;
 3. участие на хората;
 4. осигуряване на процесен подход;
 5. систематичен подход за управление;
 6. реалистичен подход при вземане на решения;
 7. взаимно изгодни отношения с доставчиците;
 8. непрекъснато усъвършенстване.

“Комбинацията от детайлното познаване на стандарта от NQA и нашето познаване на бизнеса дава резултат в културата на подобрение на качеството, което е съществено за поддържане на водещата ни позиция на пазара.” Jacuzzi

Защо да внедрим ISO 9001?

В момента организациите могат да избират между прилагането на ISO 9001 версия 2008 или версия 2015. Всички организации трябва да преминат към версия 2015 до 14 Септември 2018г. Версията 2015 представя най-актуалното мислене и най-добрите практики в управлението на качеството и тя се препоръчва от NQA.

Моята организация може да избере ISO 9001:2015 защото:

 • Искаме да приложим най-добрите съвременни практики и да подобрим в бъдеще нашите бизнес системи.
 • Като се сертифицираме по ISO 9001:2015 ние ще демонстрираме пред нашите клиенти и заинтересованите страни, че сме в крак с времето.
 • Ще интегрираме нашата система за управление на качеството със системата ни за управление на околната среда и бихме желали да приложим Анекс SL, за да направим този процес по-лесен. 
 • Искаме нашият сертификат да има максималния 3 годишен период на валидност, а не до 14 Септември 2018, като по този начин ще спестим средства.

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090