КАЧЕСТВО

ISO 9001

ISO 9001:2015 е международният стандарт за системи за управление на качеството.

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света, като над 1,1 милиона сертификати са издадени на организации в 178 държави.

ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. С прости думи тя осигурява основата за ефективни процеси и ефективни хора, с цел предоставяне на ефективен продукт или услуга след време.

Ви помага

​Помага Ви с:
  • Постоянно удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни.
  • Осигурява основата за ефективни процеси
  • Ефективни хора да доставят ефективен продукт или услуга след време
  • Предварителна квалификация и заявки за оферта
  • Оперативна ефективност
  • Вътрешен одит
  • Управление на риска
  • Обучение и компетентност
  • Марка и репутация..

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090