КАЧЕСТВО

ISO 9001

ISO 9001:2015 е международният стандарт за системи за управление на качеството.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света, като над 1,1 милиона сертификати са издадени на организации в 178 държави.

ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. С прости думи тя осигурява основата за ефективни процеси и ефективни хора, с цел предоставяне на ефективен продукт или услуга след време.

Ви помага

​Помага Ви с:
  • Постоянно удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни.
  • Осигурява основата за ефективни процеси
  • Ефективни хора да доставят ефективен продукт или услуга след време
  • Предварителна квалификация и заявки за оферта
  • Оперативна ефективност
  • Вътрешен одит
  • Управление на риска
  • Обучение и компетентност
  • Марка и репутация..

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090