Home СЕРТИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТИ

Стандартите Ви дават рамка за прилагане на промени и подобряване на Вашите продукти, процеси и хора. Нашите сертификационни услуги обхващат добри практики, национални, международни и специфични за сектора стандарти.