Стандарти за сертификация | NQA

Стандартите Ви дават рамка за прилагане на промени и подобряване на Вашите продукти, процеси и хора. Нашите сертификационни услуги обхващат добри практики, национални, международни и специфични за сектора стандарти.

ISO 9001

ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.

Повече
ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015

ISO 14001:2004 или ISO 14001:2015

ISO 14001 е международният стандарт за системи за управление на околната среда.

Повече
ISO 45001:2018

ISO 45001:2018

ISO 45001, който ще замести OHSAS 18001, беше публивкуван на 12 март 2018 г.

Повече
OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001 е международният стандарт за Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Повече
ISO 27001

ISO 27001:2013

ISO 27001 е международният стандарт за системи за управление на сигурността на информацията (ISMS)

Повече
ISO 50001

ISO 50001:2011

ISO 50001 е международният стандарт за Системи за управление на енергията.

Повече
ISO 22301

ISO 22301:2012

ISO 22301 е международният стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

Повече
IATF 16949

IATF 16949:2016

IATF 16949 е международен стандарт за системи за управление на качеството за автомобилната промишленост

Повече
AS9100 & AS9120

AS9100 & AS9120

AS9100/AS9120 са международни стандарти за управление на системи по качеството за аеро-космическата индустрия.

Повече
AS6081

AS6081

Предназначен за дистрибутори, за предотвратяване на фалшифицирането на електронни части.

Повече
ISO 22000

ISO 22000:2005

ISO 22000 е международният стандарт за системи за управление на безопасност на храните (СУБХ)

Повече
FSSC 22000

FSSC 22000

Сертификация на система за управление на безопасност на храните (Food Safety System Certification) 22000 е базиран на ISO, международно признат стандарт за одитиране и сертификация за безопасност на храните, базиран на комбинация от изискванията на ISO 22000 и ISO/TS 22002-1:2009.

Повече
АНАЛИЗ НА ОПАСНОСТИТЕ И КРИТИЧНО КОНТРОЛНИ ТОЧКИ (НАССР)

HACCP

HACCP е система за управление на безопасността на хранителните продукти, анализ на опасностите и контрол на критичните точки – това е научно-базирана система, която е фокусирана върху осигуряване на производството на безопасни храни от всяка организация, в рамките на хранителната верига.

Повече
GMP

GMP

GMP (Добри производствени практики) установява работните условия и изисквания, необходими, за да се гарантира хигиената по цялата хранителна верига, както и хигиената по време на производството.

Повече
ISO 13485

ISO 13485:2012

ISO 13485 е международен стандарт за системи за управление на качеството за проектирането и производството на медицински изделия.

Повече
ISO 20000-1

ISO 20000-1

Създаден, за да помогне на организациите да осигурят ефективно управлявани информационни услуги на своите клиенти.

Повече

ГОВОРЕТЕ С НЯКОГО ДНЕС!

или ни се обадете на телефон
+359 2 437 374 2
за техническа помощ или съвет.