НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА БИЗНЕСА

ISO 22301

ISO 22301:2019 е международният стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса.

Какво е ISO 22301?

КАКВО Е ISO 22301?

ISO 22301 е международен стандарт за системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса (BCM). Той осигурява практическа рамка за изграждане и управление на ефективна система за управление на непрекъсваемостта на бизнеса, имайки за цел да го защити от широк кръг потенциални заплахи и смущения, включително:

 • технологични грешки
 • внезапна загуба на важни ресурси
 • природни бедствия
 • терористични атаки
 • други аварийни ситуации

Подходящ е точно за Вас и Вашата организация, ако искате да демонстрирате пред заинтересованите страни, че Вашата организация може бързо да преодолее оперативно поражение и да осигури непрекъснато и ефективно предоставяне на услуги.

ISO 22301 се счита за съществено изискване за организациите, които имат задължения по Закона за гражданското състояние в Обединеното кралство, включително комуналните услуги, транспорта, здравеопазването и основните обществени услуги.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ОТ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 22301?

 • Удовлетвореност на клиентите. Дава на Вашите клиенти увереност, че предоставяната услуга е надеждна и може да се разчита на Вас.

 • Гъвкавост на бизнеса. Избягвате ситуациите на бездействие, както и финансови загуби чрез ефективно управление на риска, готовност и план за действие при аварийни ситуации.

 • Правно съответствие. Разберете как законовите и регулаторни изисквания влияят върху Вашата организация и бъдете в съответствие с тях.

 • Подобрение на управлението на риска.  Спомага за управление на риска, бързо възстановяване от кризи и защитава Вашата репутация.

 • Доказана бизнес репутация. Независимата оценка спрямо признати стандарти говори високо и покачва стойността на Вашата марка.

 • Повече бизнес възможности. Спецификациите при възлагането на поръчки често изискват сертификат като условие за доставка, така че сертифицирането е от съществено значение.  

 • Международна признатост. Ще бъдете признати и оценяване в световен мащаб.

Ползи от сертификация по ISO 22301

Удовлетвореност на клиента icon

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Гъвкавост на бизнеса icon

Гъвкавост на бизнеса

Избягвайте застоя и финансовите загуби с ефективно управление на риска, готовност за извънредни ситуации и планиране на извънредни ситуации.

Правно съответствие icon

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Подобрено управление на риска icon

Подобрено управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава, че проблемите са по-лесни за избягване и коригиране.

Доказани бизнес ползи icon

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Повече бизнес възможности icon

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Глобално признание като реномиран доставчик icon

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090