Home Зона за клиенти

НАШИТЕ АКРЕДИТАЦИИ

КАКВО Е АКРЕДИТАЦИЯ?

Акредитацията е независимо оценяване, което гарантира, че сертифициращите организации имат техническата компетентност и интегритет на безпристпрастност, за да предоставят надеждни сертификационни услуги. Това е от изключителна важност за изграждането на доверие в сертифицирането.

UKAS определя акредитацията като:

средство за оценяване, в интерес на обществото, на техническата компетентност и интегритета на организациите, предлагащи услуги по оценяване, включително тестване, инспекции, калибриране и сертифициране.

ЗАЩО АКРЕДИТАЦИЯ?

Ние вярваме в интегритета на стандартите и взискателността на процеса на сертифициране. Ето защо наша политика е да получаваме акредитация за нашите услуги, когато е възможно.

Нашите акредитации включват:

  • UKAS – Служба за акредитация на Великобритания

  • IATF - Международната Автомобилна Работна група за предоставяне на сертификация по IATF 16949 (Системи за управление на качеството за автомобилната промишленост)

  • ANAB - Национален акредитационен борд на ANSI-ASQ в САЩ.

Тези акредитационни органи редовно и стриктно ни оценяват спрямо изискванията на международните стандарти, за да се гарантира нашата компетентност, безпристрастност и способност за изпълнение.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Безпристрастността е основен принцип на акредитирана сертификация. Това означава, че решенията за сертифициране се основават единствено на обективни доказателства за съответствие и не се влияят от никакви други интереси.

Ние гледаме на сериозно на потенциални конфликти на интереси и гарантираме по всяко време, че безпристрастността не е изложена на риск. По-специално, ние гарантираме, че независимо кои консултанти са били наети за прилагане и поддържане на системата за управление на клиента:

  • сертифицирането няма да бъде по-опростено, по-лесно, по-бързо или по-евтино;

  • решенията за сертификация ще се основават единствено на обективни доказателства.

НЕАКРЕДИТИРАНА СЕРТИФИКАЦИЯ

Политикана на NQA е да предоставя акредитирана сертификация, където е възможно. Някои схеми не разполагат с акредитация, но в тези случаи, ние отново прилагаме еднаква строгост, процеси, изисквания за компетентност и безпристрастност, както при акредитираните услуги.

Неакредитираната сертификация може да бъде привлекателен начин за сертифициране, което да бъде по-бързо и евтино. Въпреки това, то може да има сериозни недостатъци, включително:

  • невъзможност да се изпълнят изискванията на клиентите, особено на договорните задължения

  • липса на интегритет, което може да наруши репутацията

  • загуби на време, бюджет и ресурси

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090

Some of the great companies we have worked with