АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

IATF 16949

IATF 16949:2016 е международен стандарт за системи за управление на качеството за автомобилната промишленост.

Какво е IATF 16949?

IATF 16949 е разработен съвместно от членовете на Международната работна група за автомобилна промишленост (IATF) и е предоставен на Международната организация за стандартицация (ISO) за одобрение и публикуване.

Документът е общо изискване за качеството на автомобилната промишленост, базирано на ISO 9001 и специфичните изисквания на клиентите от автомобилния сектор.

КОИ СА IATF?

IATF е група от производители на автомобили и техните съответни търговски асоциации, създадена, за да осигури по-добри качествени продукти на клиенти от автомобилната промишленост в световен мащаб.

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА ВАС IATF 16949?

Стандартът е приложим за всяка организация, която произвежда компоненти, възли и детайли за снабдяване на автомобилната промишленост. В този контекст производство се определя като:

Процес на производство или фабрикуване на производствените материали, производствени или резервни части, възли или топлинна обработка, заваряване, боядисване, обшивка или други довършителни услуги.

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • Ефективност и ефикасност на процеса
 • удовлетвореност на клиентите
 • непрекъснато подобрение
 • предотвратяване на повреди
 • намаляване на отклоненията и редукциране на отпадъците във веригата за доставки
 • договор за доставка 

Членовете на IATF са:

 • BMW Group
 • FCA US LLC
 • Daimler AG
 • FCA Italy Spa
 • Ford Motor Company
 • General Motors Company
 • PSA Group
 • Renault
 • Volkswagen AG and the vehicle manufacturers respective trade associations – AIAG (U.S.)
 • ANFIA (Italy)
 • FIEV (France)
 • SMMT (U.K.)
 • VDA QMC (Germany).

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090