АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

IATF 16949

IATF 16949:2016 е международен стандарт за системи за управление на качеството за автомобилната промишленост.

Какво е IATF 16949?

IATF 16949 е разработен съвместно от членовете на Международната работна група за автомобилна промишленост (IATF) и е предоставен на Международната организация за стандартицация (ISO) за одобрение и публикуване.

Документът е общо изискване за качеството на автомобилната промишленост, базирано на ISO 9001 и специфичните изисквания на клиентите от автомобилния сектор.

КОИ СА IATF?

IATF е група от производители на автомобили и техните съответни търговски асоциации, създадена, за да осигури по-добри качествени продукти на клиенти от автомобилната промишленост в световен мащаб.

ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗА ВАС IATF 16949?

Стандартът е приложим за всяка организация, която произвежда компоненти, възли и детайли за снабдяване на автомобилната промишленост. В този контекст производство се определя като:

Процес на производство или фабрикуване на производствените материали, производствени или резервни части, възли или топлинна обработка, заваряване, боядисване, обшивка или други довършителни услуги.

Ви помага

 • Ефективност и ефикасност на процеса
 • удовлетвореност на клиентите
 • непрекъснато подобрение
 • предотвратяване на повреди
 • намаляване на отклоненията и редукциране на отпадъците във веригата за доставки
 • договор за доставка 

Членовете на IATF са:

 • BMW Group
 • FCA US LLC
 • Daimler AG
 • FCA Italy Spa
 • Ford Motor Company
 • General Motors Company
 • PSA Group
 • Renault
 • Volkswagen AG and the vehicle manufacturers respective trade associations – AIAG (U.S.)
 • ANFIA (Italy)
 • FIEV (France)
 • SMMT (U.K.)
 • VDA QMC (Germany).

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090