БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

HACCP

HACCP е система за управление на безопасността на хранителните продукти, анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

Какво е HACCP?

Анализът на Опасностите и Критично Контролните Точки (НАССР) е международно призната система, базирана на производството на безопасни хранителни продукти, с прилагане на превантивен подход. Насоките на нейното прилагане са представени в Codex Alimentarius CAP/RCP 1-19, Rev. 4 (2003).

HACCP базираната система е законово изискване в няколко страни, за всички нива в хранителната верига, с изключение на първичното производство.

Демонстрирането на реален ангажимент към безопасността на храните чрез съответствие с НАССР може също така да подпомогне марката на Вашия продукт и да действа като ефективен инструмент за влизане на пазара, като отваря нови търговски възможности в целия свят.
 

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • Безопасност на храните
 • Управление на риска
 • Анализ на опасностите
 • Критични точки
 • Безопасност на производството
 • Риск от замърсяване
 • ISO 22000
 • Верига на доставки
 • Хранителна верига
 • Потребностите на клиентите.

Ползи от сертификация по хранителна безопаност

Намалява времето за разследване до минимум icon

Намалява времето за разследване до минимум

Системата за управление ви помага да намалите времето за разследване на нарушенията спрямо безопасността на храните.

Удовлетвореност на клиента icon

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Глобално признание като реномиран доставчик icon

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

Доказани бизнес ползи icon

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Правно съответствие icon

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Повече бизнес възможности icon

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Справяне на определени ситуации icon

Справяне на определени ситуации

Ideal for responding to situations that can compromise the food safety of both products and production processes. Идеален за справяне със ситуации, които могат да компрометират безопасността на хранителните продукти, и на производствените процеси.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090