GDPR compliance

ISO 27701

ISO 27701:2019 Security Techniques is the Extension to ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 for Privacy Information Management (also Personal Information Management).

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

ISO 27701: Data Compliance Management System Supporting GDPR Compliance

What is ISO 27701?

ISO/IEC 27701:2019 is a data privacy extension to ISO 27001. This newly published information security standard provides guidance for organizations looking to put in place systems to support compliance with GDPR and other data privacy requirements. ISO 22701, also abbreviated as PIMS (Privacy Information Management System) outlines a framework for Personally Identifiable Information (PII) Controllers and PII Processors to manage data privacy. Privacy information management systems are sometimes referred to as personal information management systems.

This reduces risk to the privacy rights of individuals and to the organisation by enhancing an existing Information Security Management System.

This standard is a great way of demonstrating to customers, external stakeholders and internal stakeholders that effective systems are in place to support compliance to GDPR and other related privacy legislation.

Organizations looking to get certified to ISO 27701 in order to comply with GDPR will either need to have an existing ISO 27001 certification or implement ISO 27001 and ISO 27701 together as a single implementation audit. ISO 27701 is a natural expansion to the requirements and guidance set out in ISO 27001.

The ISO 27001 standard provides a framework for an Information Security Management Systems (ISMS) that enables the continued confidentiality, integrity and availability of information as well as legal compliance. More than 60,000 organizations worldwide have certified to date to ISO 27001, proving certification to be an essential part of protecting your most vital assets. 

The significant overlap in system and technical requirements between a privacy information management system and an information security system presents a compelling case to adopt ISO 27001 and ISO 22701. This is supported by the international recognition of an ISO standard.

Ви помага

 • GDPR compliance
 • Privacy rights of individuals
 • Continued confidentiality
 • IT governance
 • Data breaches
 • Securing personal information
 • Building customers trust
 • Increasing customer satisfaction
 • Protecting the organization’s reputation

Other risk management standards:


NOTE: We are currently offering certification to this scheme.

Benefits of ISO 27701 Certification

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу). Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090