Добри Произдводствени Практики

GMP

GMP (Добри производствени практики) установява работните условия и изисквания, необходими, за да се гарантира хигиената по цялата хранителна верига, както и хигиената по време на производството.

Какво е GMP?

Добри производствени практики (GMP) при преработка на хранителните продукти представляват тези условия, необходими преди и по време на въвеждането на система за безопасност и качество на храните (HACCP, ISO 22000, FSSC и ISO 9001), които са от съществено значение за безопасността на храните.

Добрите производствени практики се състоят от насоки, които определят действията за управление и обработка, с цел осигуряване на благоприятни условия за производство на безопасни храни. Те са полезни и при проектирането и експлоатацията в предприятия, и при развитието на процеси и продукти, свързани с храните.

GMP са разработени от Codex Alimentarius, с основната цел за защита на потребителите. Те включват много основни оперативни условия и процедури, които се изисква да бъдат спазвани от съответната организация. Например, някои от тях могат да бъдат:

 • Конструкцията и разположението на хранителните помещения
 • Проведеното обучение на служителите
 • Адекватната поддръжка на съоръженията и инструментите, които се използват в рамките на организацията
 • Използването на подходящи химикали в и около помещенията за хранителни продукти, включително почистващи химикали, пестициди и машинни смазки
 • Идентифицирането и съхранението на отпадъци от и в рамките на организацията
 • Прилагането и ефективността на системата за проследяване
 • Чистотата в хранителните помещенията, оборудването, приборите, подовете, стените и таваните.
 • Ефективна програма за контрол на вредителите

CONTACT US

Име
Email
Телефонен номер
Country
Съобщение

Ще използваме Вашите данни само за тази заявка, те няма да бъдат използвани за маркетинг. Прочетете нашата Декларация за поверителност за повече информация.

Няма да предоставим Вашите данни на трети страни.

Ви помага

 • Намаляване на разходите и минимално използване на ресурси
 • Доказателство за безопасна и ефективна обработка на хранитетелните продукти
 • Спазване на законовите изисквания и изграждане на доверие от клиентите
 • Възможност за международна търговия
 • Увеличаване на компетентността, относно хранителните продукти, в рамките на Вашата компания
 • Намаляване на получени жалби, декларации и отхвърляния
Качеството и безопасността на управление на всяка организация се основава на GMP и това е първоначалната стъпка за въвеждане на HACCP система.

NQA ще издаде Неакредитиран Сертификат, след успешно преминаване на двата етапа от сертификационния одит. Сертификатът ще се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит на третата година от сертификационния цикъл. 

Ползи от сертификация по хранителна безопаност

Намалява времето за разследване до минимум icon

Намалява времето за разследване до минимум

Системата за управление ви помага да намалите времето за разследване на нарушенията спрямо безопасността на храните.

Удовлетвореност на клиента icon

Удовлетвореност на клиента

Предоставяйте продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите.

Глобално признание като реномиран доставчик icon

Глобално признание като реномиран доставчик

Сертифицирането е признато и прието в цялата верига на доставки на космическата индустрия като референтен показател за индустрията.

Доказани бизнес ползи icon

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Правно съответствие icon

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Повече бизнес възможности icon

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Справяне на определени ситуации icon

Справяне на определени ситуации

Ideal for responding to situations that can compromise the food safety of both products and production processes. Идеален за справяне със ситуации, които могат да компрометират безопасността на хранителните продукти, и на производствените процеси.

ТРИ СТЪПКИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ

 1. Стъпка 1

  Заявление за регистрация се прави чрез попълване на форма Заявка за оферта за избрания от Вас стандарт – тези форми могат да бъдат намерени на уеб-страницата за всеки стандарт. Тази форма ще даде информация за Вашата организация и ние ще можем точно да определим обхвата на сертификация и продължителността на одитиране.

 2. Стъпка 2

  Одитирането се извършва от NQA по специфичните изисквания на избрания от Вас стандарт. То се състои от две задължителни посещения за първоначален сертификационен одит (обяснено по-долу).  Моля имайте в предвид, че Вие трябва да бъдете в състояние да докажете, че Вашата система за управление е напълно действаща от минимум три месеца и е била обект на пълен цикъл на вътрешни одити.

 3. Стъпка 3

  Сертификати се издават от NQA при успешно приключване на етап 2 на оценяването. Сертификацията се поддържа чрез програма от годишни контролни одити и ре-сертификационен одит през третата година.

Виж повече детайли

Готови ли сте да започваме?

Ще ви дадем ясна представа за разходите за придобиване и поддържане на сертификация.
Свържете се с нас: +359 884 517 090