Home РЕСУРСИ КАЗУСИ

JAGUAR LAND ROVER

30 юни 2015

ГАРАНТИРА ГЛАДКОТО ДВИЖЕНИЕ НА JAGUAR LAND ROVER

Ако има един бизнес във Великобритания, който продължава да се развива през последните години, то това е този на Jaguar Land Rover, с ръст на продажбите до феноменалните 37%. Ние от NQA, имаме своя принос, помагайки на компанията да придобие международно признатия стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001. Нашата UKAS акредитация и добрите ни познания при сертифицирането на по-големи организации, и такива с по-сложна дейност, прави NQA най-подходящия партньор за този проект, като в резултат се намалява рискът на работната среда, тя става по-здравословна се увеличава производителността. 

Jaguar Land Rover имат създадени и внедрени процедури, но търсят система, с помощта на която да контролират извършваната дейност и да осигурят непрекъснато подобряване.

Jaguar Land Rover първоначално са започнали работа с NQA, за да се сертифицират на OHSAS 18001, международно признатата спецификация за системи за управление на здравето и безопасността, през 2009г. Оттогава, чрез редовни одити се гарантира непрекъснато подобряване, което е целта на стандарта, което се поддържа с пощта на активната дейност на NQA одиторите.

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР

Като компания с голяма международна репутация не е изненадващо, че първия критерии за избор на сертифициращ орган, с който да работят беше, организация, която да е акредитирана от UKAS.

"Това, което искахме, беше сертифицираща организация, която да ни помогне да надградим нашата съществуваща система до OHSAS 18001 и да ни помогне да рационализираме документите и процедурите си, така че системата за управление на да работи по по-ефикасен начин."

Освен с квалификацията си, NQA ни впечатлиха с високото си ниво на разбиране и познания за бизнеса на Jaguar Land Rover и информираност по отношение на последиците за здраве и безопасност в рамките на организацията.

С посещението на шест площадки във Великобритания, включително на производствени и административни обекти, компанията, която проведе одита, трябваше да се запознае с различния вид бизнес и околната среда на различните видове работни места, всеки от които със специфични изисквания на стандарта.

ОБЩ ПОДХОД

Важно беше организациите да съумеят да споделят общо разбиране за целите и ползите, които трябваше да бъдат постигнати от сертификацията. Сатнъм Бамбър, мениджър по безопасност, Уест Мидландс, сподели следното:

“Ние вече имахме вътрешна система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и не искахме да започваме от нулата. Това, което искахме, беше сертифицираща организация, която да ни помогне да надградим нашата съществуваща система до OHSAS 18001 и да ни помогне да рационализираме документите и процедурите си, така че системата за управление на да работи по по-ефикасен начин. Ние искахме екип, който да контролира нашите системи и да дава проактивни предложения, за да се гарантира, че целта ни за непрекъснато подобряване е изпълнена.” 

Сертифицирането за Jaguar Land Rover беше сравнително бърз процес, защото голяма част от основната работа вече си е на лице. Основната област за подобрение беше затвърждаването на системата за управление. Беше създадена нова процедура за управление на информацията.

ПРЕГЛЕД НА ПОЛЗИТЕ

Сега е възможно да се направи оценка на ползите, постигнати в резултат от процеса на сертифициране.

“Първоначалната ни цел, заради която искаме да се сертифицираме, беше заради нашата вътрешна аудитория. Редовните одит посещения от независима организация водят до отлична дисциплина, тъй като насърчават редовен и цялостен преглед - процес, който сам по себе си дава възможност да се разкрият областите за потенциално усъвършенстване. Въпреки това, сега постоянно молим доставчиците си да преминат през такъв процес на сертификация, за да можем да гарантираме, че нашите процедури за здравословни и безопасни условия на труд се повтарят и биват спазвани по веригата ни за доставки.”

ВЪТРЕШНИЯ ЕКИП НА КОМПАНИЯТА

Здравето и безопасността са от първостепенно значение за Jaguar Land Rover и затова всички от екипа по безопасност са преминали обучение по програма за вътрешни одитори, за да се гарантира, че те са напълно в съответствие с процесите на управление, които се изискват.

С експертните си нива на познание, одиторите на  NQA предоставят широкоспектърния си опит, натрупан в дългогодишната практиката с различни организации на Jaguar Land Rover, като дискутират потенциални зони за подобрение с екипа. Г-н Сатнъм Бамбър определя сътрудничестовто си с NQA по следния начин:
 
“Страхотни професионални отношения – наличие на конструктивен диалог между двете страни. Високо ценим познанията и професионализма, които демонстрират одиторите на NQA. За да достигнем сегашното ниво на работа, в което извиличаме максимална полза от отношенията си с NQA и двете страни положиха значими усилия с цел гарантиране на разбирателство и обмен на опит. Никога не сме възприемали одитите като разпит, а като възможност за придобиване на знания и идентифициране на нови начини за работа.”