Home ЗА НАС

ОКОЛНА СРЕДА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

В NQA ние осъзнаваме признаваме нашата отговорност за опазване на околната среда и се ангажираме за:

  • Функционирането и непрекъснато подобряване на околната среда и   системата за управление на енергията през цялото време на управлението за да се подобри нашата  околна среда и енергийната ефективност;

  • Опазване на околната среда, включително предотвратяване на замърсяването и намаляване на значителни въздействия върху околната среда, произтичащи от нашите дейности;

  • Осигуряване на ефективна и защитено  добиване и  и използването на всички природни ресурси, включително на енергията, водата и консумативи, консумирани по време на нашите дейности;

  •   Да  има предвид околната среда и потреблението на енергия в проектирането на нови, модифицирани или ремонтирани съоръжения, системи и процеси;

  • определяне и преглед на целите и задачите за околната среда и енергията , за да се гарантира, че информацията и ресурсите, необходими за постигане на това са налице;

  • Да бъдем  напълно в съответствие с със свързаното с  околната среда и енергията законодателство, договорни задължения и кодове на индустрията в практика.

НАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ

  • Изпълнителният директор е отговорен пред Съвета за нашите екологични показатели и за прилагането на тази политика.

  • Всички служители в NQA са отговорни в тяхната област , за д асе гарантира че намеренията и целите на политикат аса изпълнени.

КОМУНИКАЦИЯ

Тази политика се съобщава на целия наш персонал  и е на разположение на заинтересованите страни чрез тази уебстраница.
 
Подписано:
Мат Gantley, Управляващ директор
24 фев, 2015 (оригинална дата одобрение 23 Апр 2008)