Home СЕРТИФИКАЦИЯ

GAP Анализ

Какво е GAP Анализ?

Gap Analysis е инструмент за стратегическо планиране, който ви помага да разберете къде се намира организацията Ви в на този етап, къде искате да бъде и как ще стигнете до там.

Една от първите стъпки в проекта за преход или управление на вашата система за управление е да сравните текущата си система за управление с изискванията на стандарта. Това най-често се нарича GAP анализ; понякога се нарича и "Предварителен одит".

GAP анализът се извършва главно в началото на сертификационния процес, за да се прецени какво съществува понастоящем спрямо набор от изисквания, за които всеки стандарт трябва да бъде приложен. Стандартът има специфични изисквания, които трябва да бъдат изпълнени; те са описани подробно в различни клаузи. Ако текущата ви система не отговаря на изискванията, тогава има празно пространство, което трябва да бъде разрешено, преди да можете да постигнете успешно сертифициране.

Този процес може да се използва, когато дадена организация трябва да премине към нова версия на стандарт или в случая на  преходът към новия ISO 45001: 2018. Тя ще ви даде указание за това къде сте сега и къде трябва да бъдете, за да направите успешен преход.

  • НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ СА:
  • Колко време е необходмо за преминаването през процес на сертификация? 
  • Каква е степента на трудност?
  • Какво включва?
  • Колко ще струва?                                                                                                                          

Трудността понякога е, че всеки бизнес или организация е различна; различни сектори, различни капацитети, различни сложности, различни рискове - затова няма стандартен отговор на тези въпроси.

Организацията също така ще иска да знае на какъв етап се намира и дали е готова за преход - те имат разбиране за текущата си позиция и знаят какво искат да постигнат; те трябва да прилагат план за действие, за да стигнат там, където трябва да бъдат. Анализът на пропуските е инструмент, който идентифицира пропуските и следователно ви дава възможност да съставите план за действие, за да получите успешно сертифициране. Също така може да Ви осигури проверка на реалността по отношение на това, къде сте в процеса на работа - да помагате за планирането на ресурсите и времевите рамки.

NQA може да извърши анализ на пропуските, за да идентифицира всякакви слабости преди официалната оценка. Одиторите на NQA ще извършат одит на Gap Analysis, за да сравни системата за управление, която е в съответствие със стандартните изисквания.

КАКВО ВКЛЮЧВА GAP АНАЛИЗЪТ?

Одиторът ще:
• Прегледа съответствието на Вашата система за управление с изискванията на съответния стандарт
• Документира, дали системата Ви отговаря / не отговаря на изискванията за сертифициране
• Обсъжда какво трябва да се има предвид в плана на проекта и съгласува коригиращи действия

Ще бъде изготвен доклад:
• Потвърждаване на областите от стандарта, които понастоящем отговарят на Вашата орган�%