Правила за сертификация | NQA

Правилата за сертификация дават информация за договорните взаимоотношения между NQA и нашите клиенти, като подчертават:

  • ключови елементи на сертификационната услуга
  • условия на плащане и такси
  • процес за оплаквания и подаване на жалби

Правилата включват информация за специфичните критерии на акредитациите, които притежава NQA, включително и информация за процедурата за оплаквания и процесът за подаване жалби. 

ОТ ТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ПО-ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ:

  • Правила за сертификация: Този документ дава информация за правилата и условията, които са приложими за услугата сертифициране на системи за управление

  • Процедура за оплаквания: Този документ дава информация за процеса на управление, в случай на оплаквания от клиенти

  • Процес на подаване на жалби: Този документ дава информация за процеса на управление, в случай на подаване на жалби срещу взети сертификационни решения.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТИ

NQA поддържа директория на сертифицираните клиенти. Може да се свържете с нас, за да направите справка за валидността на даден сертификат, включително за неговия статус. 

Имате нужда от съдействие?

Ако имате някакви въпроси относно Правилата за сертификация или условията на плащане, може да се свържете с нас на телефони: 02/450 7090 и 0884 517 090