Home РЕСУРСИ НОВИНИ

Стартира борбата с фалшивите ISO сертификати в световен мащаб

29 март 2019
Стартира борбата с фалшивите ISO сертификати в световен мащаб
Глобалната база на сертифицираните фирми беше представена в София
На 28 март 2019 г. в Дом 2 на Резиденция „Бояна“, гр. София се проведе Работна конференция на тема: НОВАТА ГЛОБАЛНА БАЗА ДАННИ НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ФИРМИ IAFCERTSEARCH: ГЛОБАЛНАТА ВЕРИГА НА ДОВЕРИЕ В АКРЕДИТАЦИЯТА И СЕРТИФИКАЦИЯТА. Организатори на събитието бяха NQA Eastern Europe и Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Базата данни беше представена за първи път пред българския бизнес, а официалното въвеждане е предвидено за 15 май тази година.
 
Глобалната база данни на сертифицираните фирми в света IAFCERSTSEARCH беше представена от Иван Савов, член на Борда на директорите на IAF Database LLC, компания, собственост на IAF – Международния Акредитационен Форум. "На прага сме на въвеждането на един инструмент, който ще увеличи репутацията на акредитираната сертификация в света. Той ще улесни развитието на бизнеса и ще намали действието на организираната престъпност в областта на фалшивите стоки, продукти и услуги", заяви той. Иван Савов демонстрира пред участниците базата данни и как реално ще става верифицирането на сертификатите в нея. Той изтъкна ползите от въвеждането на IAFCERTSEARCH за намаляване на фалшивите сертификати в световен мащаб и изтъкна, че към момента в България те са приблизително 20-30% от всички обявени от фирмите сертификати. „Базата данни ще включва само фирми, които са сертифицирани от акредитирани оргагани за сертификация. Ще е налична информация за техните имена и активния статут на сертификатите, които те притежават. Данните от базата данни няма да се продават.“, уточни Иван Савов.
По време на събитието Ирена Бориславова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ представи дейността на агенцията и как тя си взаимодейства с международните организации в областта на акредитацията и сертификацията. Тя изтъкна важността на качеството за осигуряването на стабилно бъдеще на обществото ни. Тодор Гунчев от ИА БСА и председател на Финансовия Надзор на Международния Акредитационен Форум представи глобалната верига на доверие в акредитацията и сертификацията.
Програмата включваше и практическа част, в която бяха представени новостите около стандартите за здраве и безопасност при работа, енергийна ефективност и транспортната безопасност: ISO 45001, ISO 50001, ISO, ISO 39001. Бяха дискутирани схеми и системи в хранителния сектор, ISO 22000:2018, FSSC, Global G.A.P., GFSI схеми и взаимно признаване, изисквания за експорт към САЩ. Говорители по темите бяха инж. Стефан Златарев, Програмен директор на Програма „Риск политики за пътя на безопасност“, ERPI; Анита Тагарова, Оперативен мениджър на NQA Eastern Eurrope; Деница Костова, главен експерт Хранителна Безопасност на NQA Eastern Europe.
Събитието завърши с представяне и дискутиране на предизвикателствата пред борбата с фалшивите сертификати в света и покана за общи действия в тази посока.
 
 
За допълнителна информация: Зорница Симеонова, тел. 0888885188, e-mail: zsimeonova@nga.bg, www.nqa.com/bg-bg