Home РЕСУРСИ НОВИНИ

ISO 22000:2018 Е ПУБЛИКУВАН!

26 юни 2018

ISO 22000: 2005, международният стандарт за безопасност на храните, който определя изискванията за осигуряване на безопасно производство в цялата хранителна верига, от фермата до вилицата, е преработен, актуализиран и издаден в нова версия ISO 22000: 2018.

ISO 22000: 2005, международният стандарт за безопасност на храните, който определя изискванията за осигуряване на безопасно производство в цялата хранителна верига, от фермата до вилицата, е преработен, актуализиран и издаден в нова версия ISO 22000: 2018.

Целта на тази актуализация беше да се хармонизира схемата с други стандарти, следващи високото структурно ниво на ISO. Всеки, който в момента е сертифициран по ISO 22000: 2005, ще има на разположение срок от три години за да извърши миграцията.

КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ?

В ISO 22000 е внедрена стуктурата на високо ниво SL с 10 клаузи, аналогично на другите ISO стандарти като ISO 9001, ISO 14001 и наскоро публикувания стандарт ISO 45001. Този модел улеснява интегрирането на системите за управление за онези организации, които ги използват за оптимизаиране на процесите си.

Стандартът вече има силна връзка с принципите за хигиена на храните на Codex Alimentarius и нов подход към риска на две различни нива, организационното (стратегическо ръководство на бизнеса) и оперативното ниво.


Два различни цикъла Plan-Do-Check-Act работят заедно в тази нова версия, единият през цялата система за управление на безопасността на храните, а другият цикъл на ниво операции, като едновременно обхваща HACCP принципите.


Добавени са нови определения и са преразгледани и изяснени критичните термини като точките за критичен контрол и предпоставките за оперативни програми и програмните предпоставки. 

ISO 22000:2018 заменя ISO 22000:2005, всички сертифицирани организации трябва да извършат миграцията към новата версия преди 19 юни 2021 г., когато преходният период ще бъде завършен и версия 2005 няма бъде актуална.

За повече информация спрямо новата версия на стандарта и насоки за прехода, не се колебайте да се свържете с нас.