Home

МИГРАЦИЯ

Разработихме план за преход / миграция за новите версии на стандартите. Някои промени са значителни и изискват задълбочена оценка на съществуващата Ви система, за да се установи степента на съответствие с новия подход, базиран на риска. Нашата цел е да Ви предоставим насоките и инструментите, за да направим прехода възможно най-плавен и ако е възможно без допълнителни разходи.