Home Зона за клиенти

ДИРЕКТОРИЯ ЗА СЕРТИФИКАЦИОННИ ЛОГА

Сертифицираните клиенти на NQA могат и се насърчават да използват логата за сертифициране на NQA, за да промотират постиженията си. Моля имайте в предвид, че има правила, които дават информация за това как и къде могат да бъдат използвани логата. За логата, съдържащи знака на UKAS има и допълнителни правила.

Моля, намерете съответното сертификационно лого по-долу:

ISO 9001 - Quality Management

ISO 14001 - Environment Management

ISO 45001 - Occupational Health and Safety

ISO 45001 - Occupational Health and Safety

Download Zip File (JPEG and EPS)

ISO 45001 - Occupational Health and Safety (UKAS)

Download Zip File (JPEG and EPS)

ISO 27001 - Information Security

ISO 50001 - Energy Management

ISO 22301 - Business Continuity

FSSC 22000 - Food Safety

ISO 13485 - Medical Devices