Home Благодарим Ви

Благодарим Ви - Формална Оферта

Благодарим Ви, че попълнихте официалната ни форма за оферта. Можем да потвърдим, че Вашите данни са получени и член на нашия екип ще се свърже с Вас в рамките на един работен ден, с цел обсъждане и изясняване на Вашите нужди и изисквания. Ако запитването Ви е спешно, моля свържете се с нас на
+359 884 517 090. 

Ако сте отбелязали, че стандартите, за които проявявате интерес, са или трябва да бъдат интегрирани, ще трябва да говорите с член на нашия екип, преди да можем да предоставим оферта, тъй като ще трябва да потвърдим степента на интеграция.

Моля, изтеглете и попълнете допълнителен задължителен pdf, който е специфичен за стандарта, за който проявявате интересе, за да Ви предоставим пълна оферта за сертификация. Можете да намерите формите по-долу на страницата. 

COMPULSORY DOWNLOADS

ISO 9001 QRF

ISO 14001 QRF

ISO 45001 QRF

OHSAS 18001 QRF